Atès l’Ordre PRE/108/2019, de 27 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a la dinamització
territorial per als anys 2018 i 2019, i la Resolució PRE/1535/2019, de 31 de maig, per la qual es convoquen aquestes subvencions, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per l’actuació “Urbanització del Carrer Valleta”.

El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en data de 9 de desembre de 2019, va acordar la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Ginestar, per l’actuació esmentada, per un import de 39.708,48€.