Barranc de Gàfols

Declarat Espai de Protecció Arqueològica (Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

Conegut popularment com El Pomeralet, és un jaciment arqueològic en el que s’hi han documentat dos períodes d’ocupació: el primer, del bronze final, es caracteritza per una ocupació intermitent del lloc amb cases aïllades, conseqüència d’una economia essencialment ramadera i d’agricultura d’artiga. El segon període s’inicia durant la primera meitat del s VI aC, quan es produeix una sedentarització de la població reflectida en l’aparició de cases adossades que formen blocs compactes separats per carrers. 

 

 

És un patrimoni arqueològic d’uns 300 m2 on s’ha descobert l’estructura d’un petit poblat format per un mínim de 13 recintes i una estructura trapezoidal allargada excavada a la roca base; els recintes estan separats per tres carrers de traçat rectilini, d’una amplada lleugerament superior a un metre. És dificil donar unes dates cronològiques concretes, però es creu que la darrera fase d’ocupació del jaciment podria ser cap al 590 aC.

El material recuperat evidencia una autèntica colonització agrària lligada a la penetració del comerç fenici, iniciada probablement a finals del s. VII aC. En relació a l’estructura social, se suposa que cada recinte (almenys els que estaven dotats d’una llar), allotjava una família. Les famílies estaven vinculades entre si compartint residència i treball i això ho evidencia el fet que hi ha elements que suggereixen un treball comunitari, com ara el paller situat darrere de les habitacions, els recintes dedicats a la mòlta o el fet que només hi hagi un sol forn.

Fonts: https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0262612.xml
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre