Atès la convocatoria i les bases específiques de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal,  gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per a l’adquisició d’una camilla hidràulica i una cadira per la consulta d’infermeria.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 1 d’octubre de 2019 va acordar concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per aquesta línia d’un import de 1.341,01 €.