CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, Convocatòria 2017.

Atès la convocatòria i les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2017, l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol.licitud de subvenció a la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, de la Diputació de Tarragona, per aquest concepte.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 17 de novembre de 2017, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ginestar, en concepte d’inversió per l’adquisició d’una bomba dosificadora de clor la quantitat de 142,29 € i en concepte de manteniment per la realització dels controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses, la quantitat de 1.247,02 €.