L’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona un ajut per al funcionament de primer cicle d’educació infantil del programa extraordinari d’ajuts al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2016/17.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 18 de maig de 2018, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat de 4.287,50 € per al funcionament de primer cicle d’educació infantil de l’Escola Pàmies/ZER La Font de l’Aiguadí.