1.500,00 € /Subvenció OSIC 2022- Fons Next Generation – Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó.

març 28, 2022|Ajuts i subvencions, General|

Atesa la RESOLUCIÓ CLT/3714/2021, de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria,  per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres  destinats a les biblioteques del Sistema [...]