765,00 € / Subvenció OSIC 2021 – Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó, 2ª Convocatòria

novembre 2, 2021|Ajuts i subvencions, General|

Atesa la RESOLUCIÓ CLT/2605/2021, de 30 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres [...]