1.500,00 € /Subvenció OSIC 2021 – Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó.

juny 1, 2021|Ajuts i subvencions, General|

Atesa la  RESOLUCIÓ CLT/575/2021, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i [...]