4.287,50 € / SUBVENCIO AJUT FUNCIONAMENT PRIMER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL ESCOLA RURAL

juny 13, 2018|Ajuts i subvencions|

L'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona un ajut per al funcionament de primer cicle d'educació infantil del programa extraordinari d'ajuts al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, per al curs 2016/17. La Junta de Govern de la Diputació de [...]