SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2018.

Arrel de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a interessos de préstecs del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, que regulen la concessió de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats per municipis i entitats municipals descentralitzades (EMD), amb la finalitat de finançar inversions en obres i serveis de titularitat municipal o l’adquisició de béns que afectin serveis de competència municipals, l’Ajuntament de Ginestar va sol.licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona per a la convocatòria de 2018.

La despesa total ha estat de 5.502,86 € i la Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció pel total de l’import d’aquesta despesa, corresponent als interessos dels préstecs de l’ajuntament.