CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER AL CONFINANÇAMENT DE LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA. Convocatòria 2019.

L’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció en data 26 de juliol de 2019 per un import total de 11.000 euros, d’acord amb l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019.

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) va acordar la concessió d’aquesta subvenció per al confinançament de la contractació d’1 persona jove en pràctiques, com a Tècnica en Comunicació Audivisual, des del 31 d’octubre de 2019 fins al 30 d’abril de 2020.