CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, Convocatòria 2018.

Atès la convocatòria i les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2018, l’Ajuntament de Ginestar va presentar una sol.licitud de subvenció a la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – SAM, de la Diputació de Tarragona, per aquest concepte.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 6 de juliol de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ginestar, en concepte de manteniment per la realització dels controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses, la quantitat de 1.863,49 €.