SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE PER ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS

CONVOCATÒRIA 2019.

«Arranjament del camí del Barranc de Nòria»

L’Ajuntament de Ginestar ha portat a terme l’Arranjament del Camí del Barranc de Nòria, amb un pressupost total de 6.220,37 €.

En data 18 de juny de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, va acordar atorgar a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de 4.785,27 €, segons les bases reguladores del Programa d’arranjament i millora de camins municipals, anualitat 2019.