CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DESTINADES AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, Convocatòria 2019.

Atès la convocatòria i les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2019, l’Ajuntament de Ginestar va presentar sol.licitud de subvenció a la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – SAM, de la Diputació de Tarragona, per aquest concepte.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 1 d’octubre de 2019, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar la quantitat de 3.760,86 €, destinades a la realització de les analítiques mínimes establertes per norma sobre l’aigua de consum humà durant l’any 2019, l’hipoclòrit sòdic per a la seva potabilització i la neteja, desinfecció i posterior control d’innocuïtat del dipòsit d’aigua de la xarxa d’abastament.