Arrel la convocatòria i les bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), Convocatoria 2019, es va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per al finançament del servei de desratització.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 1 d’octubre de 2019, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de 876,18 € per aquest concepte.