Tipus de jaciment :

Lloc d’habitació amb estructures conservades poblat

Cronologia:

Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -600)

Des de Romà Alt Imperi a Romà Alt Imperi   (14 / 192)

Classificació :

Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R.14/11/2008)

 

Es troba en un extens peneplà i ocupa una petita àrea d’uns 300 m². S’ha descobert l’estructura d’un petit poblat format per un mínim de 13 recintes als quals cal afegir una estructura de forma trapezoïdal allargada excavada a la roca base.

Aquests recintes estan separats per 3 carrers de traçat rectilini, d’una amplada lleugerament superior a 1 metre. Per a aquest ús controlat que es fa de l’espai, es pot parlar d’una estructura protourbanística. Els murs es van aixecar damunt de basaments fets amb cairons de pedra agafats amb fang i estan formats per toves rectangulars col·locades verticalment.

Quant a la cronologia, destaca l’absència total d’importacions gregues o d’altres materials que puguin donar una datació precisa. La tècnica de construcció que es documenta al jaciment és relativament evolucionada i permet proposar una datació posterior al 590/580 aC. per a la darrera fase d’ocupació del jaciment.

El material recuperat evidencia una autèntica colonització agrària lligada a la penetració del comerç fenici, iniciada probablement a finals del s. VII aC. En relació a l’estructura social, se suposa que cada recinte (almenys els que estaven dotats d’una llar), allotjava una família. Les famílies estaven vinculades entre si compartint residència i treball i això ho evidencia el fet que hi ha elements que suggereixen un treball comunitari, com ara el paller situat darrere de les habitacions, els recintes dedicats a la mòlta o el fet que només hi hagi un sol forn.

Casa de la primera Edat de Ferro del jaciment del Barranc de Gàfols, reproduïda en el Museu d’Història de Catalunya.

Comparteix aquesta pàgina

contacte i ubicació

telefons 977409005