Partit

Teresita Agné Galindo

Posició: Tinent d'Alcaldessa. Regidora
Carrec: Tinent d'Alcaldia. Cultura, Festes i Turisme.