L’objecte del contracte és l’arrendament del bé immoble situat al poliesportiu municipal i destinat a bar de les piscines municipals.

El servei de bar es prestarà des del dia 1 de juliol de 2020 al dia 31 d’agost de 2020, en l’horari següent: de les 11.00 hores i fins a les 21.00 hores.

El termini per presentar ofertes finalitza el dilluns 22 de juny de 2020, inclòs.

Els interessats poden informar-se accedint al Plec de Clàusules Administratives Particulars 2020.