Ets a: Portada > Patrimoni arqueològic

Patrimoni arqueològic

-Barranc de Gàfols.

Tipus de jaciment : Lloc d'habitació amb estructures conservades poblat


Cronologia:

Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -600)

Des de Romà Alt Imperi a Romà Alt Imperi   (14 / 192)

 

Classificació :Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

 

Es troba en un extens peneplà i ocupa una petita àrea d'uns 300 m². S'ha descobert l'estructura d'un petit poblat format per un mínim de 13 recintes als quals cal afegir una estructura de forma trapezoïdal allargada excavada a la roca base.

Aquests recintes estan separats per 3 carrers de traçat rectilini, d'una amplada lleugerament superior a 1 metre. Per a aquest ús controlat que es fa de l'espai, es pot parlar d'una estructura protourbanística. Els murs es van aixecar damunt de basaments fets amb cairons de pedra agafats amb fang i estan formats per toves rectangulars col·locades verticalment.

Quant a la cronologia, destaca l'absència total d'importacions gregues o d'altres materials que puguin donar una datació precisa. La tècnica de construcció que es documenta al jaciment és relativament evolucionada i permet proposar una datació posterior al 590/580 aC. per a la darrera fase d'ocupació del jaciment.

El material recuperat evidencia una autèntica colonització agrària lligada a la penetració del comerç fenici, iniciada probablement a finals del s. VII aC. En relació a l'estructura social, se suposa que cada recinte (almenys els que estaven dotats d'una llar), allotjava una família. Les famílies estaven vinculades entre si compartint residència i treball i això ho evidencia el fet que hi ha elements que suggereixen un treball comunitari, com ara el paller situat darrere de les habitacions, els recintes dedicats a la mòlta o el fet que només hi hagi un sol forn.
Casa de la primera Edat de Ferro del jaciment del Barranc de Gàfols, reproduïda en el Museu d'Història de Catalunya.


-Barranc de Sant Antoni.

 

Tipus de jaciment : Lloc d'habitació amb estructures conservades poblat

  

Cronologia:

Des de Bronze Final II a Ferro-Ibèric Antic   (-1150 / -600)

Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -600)

 

Classificació :Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

 

El jaciment protohistòric del Barranc de Sant Antoni és situat dins del terme municipal de Ginestar, a uns dos quilòmetres en línia recta del centre de la població en direcció sud-est, i a uns tres-cents metres a l’oest del pas de barca de Miravet. De fet, el jaciment ocupa l’extrem nord-occidental d’una àmplia plataforma vagament triangular, formada per la primera terrassa del riu Ebre i netament delimitada a l’est i al sud-est del barranc de Gàfols, a l’oest i al sud pel barranc de Sant Antoni, i al nord pel límit mateix de la terrassa, al peu del qual discorre el riu en l’ampli meandre que es forma entre Ginestar i Miravet.

 

Els treballs d’excavació realitzats al jaciment han permès documentar dues estructures d’habitació que es superposen i corresponen a dues fases constructives i cronològiques diferents. El primer habitacle consistia en un recinte de planta sub-rectangular, orientat en sentit nord-oest/sud-est. Té una longitud de 7,60 metres i una amplada màxima de 3,20 metres, excloent el gruix de les parets, i això suposa una superfície útil de 25,5 metres quadrats. El recinte va se construït practicant prèviament un retall a la roca que forma el sòl de base, i adossant-hi els murs.

 

La segona estructura es tracta d’un recinte allargat de planta sub-rectangular, amb dos nivells d’habilitació, i d’una longitud de 7,10 metre per una amplada màxima de 3,30 metres, això representa una superfície útil de 23,5 metres quadrats. Es basteix al damunt del primer recinte, i els treballs de preparació del terreny es limiten a aplanar la cap d’enderroc que s’havia format en caure els murs d’aquest recinte un cop abandonat. En definitiva, aquesta segona construcció manté l’orientació del primer habitacle, i també unes dimensions aproximadament iguals, exceptuant un eixamplament al costat nord-est.

 

Les dues habitacions documentades corresponen a un patró d’assentament consistent en cases aïllades.

 

 

 

-Casa Màquines.

 

Tipus de jaciment : Lloc d'habitació sense estructures

  

Cronologia:

Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -600)

 

Classificació :Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

 

 

-Caseta de Xerravia

 

Tipus de jaciment : Lloc d'habitació

  

Cronologia : Des de Ferro-Ibèric Ple a Romà Alt Imperi   (-450 / 192)

  

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

 

 

 

-Caseta del Flaquet o Flaqueret

 

Tipus de jaciment : Lloc d'habitació sense estructures

  

Cronologia : Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -600)

 

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

 

 

-Daimús – Travessera de les Sorts

 

Tipus de jaciment : Lloc d'habitació amb estructures conservades vil·la

  

Cronologia :

Des de Romà Alt Imperi a Romà Alt Imperi   (14 / 192)

Des de Medieval Ocupació i domini musulmà a Medieval   (715 / 1492)

  

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

 

 

- Les Deveses

  

Tipus de jaciment : Lloc d'habitació amb estructures peribles fons de cabana

  

Cronologia :

Romà Alt Imperi   (14 / 192)

Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -600)

  

Classificació  : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

 

 

- Les Gavarreres

  

Tipus de jaciment : Lloc d'habitació amb estructures

Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges

  

Cronologia  :

Des de Bronze Antic a Bronze Mig   (-1800 / -1200)                                      

Romà Alt Imperi   (14 / 192)

  

Classificació  : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

 

 

 

- Granges de Ginestar

  

Tipus de jaciment : Lloc d'habitació sense estructures

  

Cronologia : Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -600)

  

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

 

 

 

-Prop del Cementiri de Ginestar

 

Tipus de jaciment : Lloc d'habitació sense estructures

  

Cronologia : Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic  (-900 / -600)

  

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

 

 

-Sant Vicenç

 

 Tipus de jaciment : Lloc d'habitació amb estructures

  

Cronologia : Romà Alt Imperi   (14 / 192)

  

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

 

 

 

- Les Sorts / Les Pedres / Partida de Sant Vicenç

 

Tipus de jaciment : Lloc o centre de producció i explotació taller de sílex

Lloc d'enterrament Incineració col·lectiu necròpolis

  

Cronologia :Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric Antic   (-900 / -450)

Desconeguda

 

 

Classificació : Declarat Espai de Protecció Arqueològica ( Conjunt arqueològic de Ginestar R. 14/11/2008)

Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell ComarcalAOC


Ajuntament de Ginestar , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?