Reglament per a la utilització privativa i de les instal·lacions del servei de telecentre municipal
Reglament del cementiri municipal
Reglament municipal de creació i funcionament de la seu electrònica