Ajuts i Subvencions

Ajuts del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, destinats a persones treballadores

Ajut de fins a 2.000€, amb l’objectiu de garantir un salari del mes de març de 950€ Limitat als autònoms com a persones físiques, donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que hagin vist suspesa la seva activitat arran del decret de l’estat d’alarma Per optar-hi cal que el resultat econòmic del mes de març del 2020 hagi estat inferior a 950€ i haver tingut una reducció mínima del 35% dels ingressos en relació al [...]

8.050,00 € / SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT PRIMER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL A ESCOLES RURALS. Curs 2018-2019

Atès la convocatòria de les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2018-2019, l'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció del Programa extraordinari d’ajuts, amb destí al finançament de les despeses de funcionament del primer cicle d'educació infantil de l'Escola Pàmies/ZER La Font de l'Aiguadí. La [...]

388,31 € / SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR. Convocatoria 2019.

L'Ajuntament de Ginestar,  atès la  convocatòria de concessió de subvencions destinades a ens locals i a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per activitats esportives de carácter singular que tinguin lloc a la pròpia demarcació, va sol·licitar una subvenció per activitats esportives realitzades al municipi. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 22 d'octubre de 2019 ha concedit a l'Ajuntament de Ginestar una subvenció per un [...]

10.000,00 € / SUBVENCIÓ REEQUILIBRI COMARCAL 2019 – CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

"ADQUISICIÓ D'UNA MÀQUINA TALLAGESPA I ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GINESTAR" Arrel de les bases reguladores de la concessió, durant el 2019, de subvencions publiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per l'actuació "Adquisició d'una màquina [...]

3.922,16€/SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS, Convocatoria 2019

SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, convocatòria 2019. Arrel de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, aprovades inicialment pel Ple de la Diputació de data 21 de desembre de 2018, i atès la resolució de la presidenta de la Diputació de Tarragona de data 19 de juliol de 2019, de convocatoria de subvencions [...]

39.708,48 € / SUBVENCIÓ DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 2018 I 2019

Atès l'Ordre PRE/108/2019, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019, i la Resolució PRE/1535/2019, de 31 de maig, per la qual es convoquen aquestes subvencions, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per l'actuació "Urbanització del Carrer Valleta". El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en data de 9 de desembre de [...]

508,76 € / SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS. Convocatòria 2019

Arrel de les bases i la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà destinades als ajuntaments de la demarcació de Tarragona amb població fins a 5.000 habitants, l'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per aquest concepte. Avaluada la sol·licitud i d'acord amb les bases i la convocatòria esmentada, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 14 de juny [...]