Ajuts i Subvencions

11.000,00€/SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL, 2021

CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ DESTINADA A INCENTIR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA. Convocatòria 2021. Atès la RESOLUCIÓ TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (ref. BDNS 565045), l'Ajuntament de [...]

5.600,00 € / SUBVENCIÓ 1R. CICLE EDUCACIÓ INFANTIL ESCOLES RURALS. Curs 2019-2020

L'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona un ajut per al funcionament de primer cicle d'educació infantil del programa extraordinari d'ajuts al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, per al curs 2019/20. Aquesta subvenció està destinada a finançar les despeses de funcionament del primer cicle d'educació infantil de l'Escola Pàmies/ZER La Font de l'Aiguadí. La [...]

17.535,18€/SUBVENCIÓ PER RESTABLIR BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEOROLÒGICS 2020.

Arrel de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per al finançament d'obres de reparació dels danys causats per les inclemències meteorològiques del temporal Glòria al Cementiri municipal i als camins de les Baixantes, del Barranc dels Gàfols i dels Sotets. En data 22 de [...]

6.783,65 € / SUBVENCIÓ PER IMPULSAR L’ECONOMIA BAIXA EN CARBONI. Convocatoria 2020.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER IMPULSAR L'ECONOMIA BAIXA EN CARBONI, Convocatòria 2020. En data 1 de juliol de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona la convocatòria de subvencions per impulsar l'economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, convocatòria 2020 Arrel d'aquesta convocatòria l’Ajuntament de [...]

2.000,00€ / SUBVENCIÓ ACTUACIONS PROTECCIÓ I DEFENSA ANIMALS DOMÈSTICS, Convocatòria 2020.

Atès la convocatòria de la Diputació de Tarragona de subvencions per la realització d'actuacions destinades a la protecció i defensadels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2020, l'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona un ajut per aquesta línia de subvencions. La quantitat concedida ha estat de 2.000,00€, que està destinada a finançar les despeses d'esterilització de gates de carrer.

1.858,02 € / SUBVENCIÓ ICD – ACTUACIONS LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 2020

Atesa la publicació en el DOGC, en data 31 de juliol de 2020, de la Resolució PRE/1915/2020, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions als ens locals per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista, i el 29 de setembre del mateix any, la publicació al DOGC de la Resolució PRE/2315/2020, de 22 de [...]

158.624,52€/PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2020-2024.

Atès el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024; atesa la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024; atès que l'estructura del PUOSC [...]