Ajuts i Subvencions

11.211,22 € / SUBVENCIÓ ACTUACIONS PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA AMB MOTIU DE LA COVID19, Convocatòria 2020.

Arrel de la convocatòria  de la Diputació de Tarragona, destinada als municipis, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, Convocatòria 2020, publicada el dia 7 d'agost de 2020 al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,  l'Ajuntament de Ginestar va presentar una sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses ocasionades per la contractació del socorrista durant la temporada d'estiu de 2020, adquisició [...]

5.909,35 € / PAM 2020 “ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES VINYES DE DALT”

Atès les bases específiques reguladors del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020, del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció, dins del programa d’inversions, per l’actuació “Arranjament del camí de les Vinyes de Dalt”. Amb aquesta actuació es pretén l’arranjament d’un tram de 400 metres de longitud i una amplada mitjana de 3 metres. Les obres consisteixen primerament en la neteja [...]

Ajuts del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, destinats a persones treballadores

Ajut de fins a 2.000€, amb l’objectiu de garantir un salari del mes de març de 950€ Limitat als autònoms com a persones físiques, donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que hagin vist suspesa la seva activitat arran del decret de l’estat d’alarma Per optar-hi cal que el resultat econòmic del mes de març del 2020 hagi estat inferior a 950€ i haver tingut una reducció mínima del 35% dels ingressos en relació al [...]

1.500,00 € /Subvenció OSIC 2020 – Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal Josep Avinyó.

Atès la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020; i l'Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de data 27 de març de 2020, ha estat concedit a l'Ajuntament de [...]

8.050,00 € / SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT PRIMER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL A ESCOLES RURALS. Curs 2018-2019

Atès la convocatòria de les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2018-2019, l'Ajuntament de Ginestar ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una subvenció del Programa extraordinari d’ajuts, amb destí al finançament de les despeses de funcionament del primer cicle d'educació infantil de l'Escola Pàmies/ZER La Font de l'Aiguadí. La [...]

3.760,86 € / SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. Convocatoria 2019.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DESTINADES AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, Convocatòria 2019. Atès la convocatòria i les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2019, l’Ajuntament de Ginestar va presentar sol.licitud de subvenció a la Unitat [...]

388,31 € / SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR. Convocatoria 2019.

L'Ajuntament de Ginestar,  atès la  convocatòria de concessió de subvencions destinades a ens locals i a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per activitats esportives de carácter singular que tinguin lloc a la pròpia demarcació, va sol·licitar una subvenció per activitats esportives realitzades al municipi. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 22 d'octubre de 2019 ha concedit a l'Ajuntament de Ginestar una subvenció per un [...]