Ajuts i Subvencions

388,21 € / SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR. Convocatoria 2018

L'Ajuntament de Ginestar,  atès les bases especifiques que regeixen la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per activitats esportives de carácter singular que atorga la Diputació de Tarragona, va sol·licitar una subvenció per activitats esportives a realitzar al municipi. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de juliol de 2018 ha concedit a l'Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de 388,21 €.  

4.572,79 € / PEXI 2017

PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS Atès les bases especifiques reguladores del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrónica (PEXI), aprovades per la Diputació de Tarragona, corresponent a l'an 2017, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per a l'actuació següent: Millora de la xarxa de sanejament. Creació de [...]

832,24 € / Subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament del consultori, convocatòria 2017

Arrel de les bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, entre elles les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal, l'Ajuntament de Ginestar va sol·licitar una subvenció per aquest concepte durant la convocatòria 2017. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en [...]