Arrel de la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2019.

Atès que l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura, adoptat en la sessió de data 11 d’abril de 2019, ha estat concedit a l’Ajuntament de Ginestar un ajut de 1.500,00 € per a l’adquisició de llibres destinats a la Biblioteca Municipal “Josep Avinyó”.

«amb el suport del Departament de Cultura»