L’Ajuntament de Ginestar,  atès les bases especifiques que regeixen la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per activitats esportives de carácter singular que atorga la Diputació de Tarragona, va sol·licitar una subvenció per activitats esportives a realitzar al municipi.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de juliol de 2018 ha concedit a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de 388,21 €.