Arrel la convocatòria i les bases especifiques reguladores de la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, es va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció per al finançament del servei de desratització.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 de juliol de 2018, ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar una subvenció per un import de 681,34 € per aquest concepte.