L’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció destinada a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, per a la convocatòria de l’any 2016. Aquesta actuació consisteix en l’arranjament d’edifici municipal per a la reubicació de la Biblioteca municipal i el Telecentre.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons acord de data 22 de juliol de 2016, va concedir a l’Ajuntament de Ginestar un  subvenció amb destí a aquesta inversió per un import de 5.194,59 €.