Atès la convocatoria i les bases específiques de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal,  gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per aquest concepte.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de juliol de 2018 ha acordat concedir a l’Ajuntament de Ginestar un import de 2.701,80 €.