Arrel de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, anualitat 2019, l’Ajuntament de Ginestar va sol·licitar un ajut per la organització de la  IX Fira “RAURE” d’Oficis Tradicionals.

Per acord del Consell Rector de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, en sessió de 25 d’octubre de 2019, es va acordar la concessió a l’Ajuntament de Ginestar d’una subvenció per un import de 1.746,05 €.